Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (KIF)

Bildiğiniz üzere, İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Sulh Hakimliği, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu’na açılan 2019/496 E esas nolu davanın 03/12/2020 tarih 2020/782K numaralı kararı ve Türk Medeni Kanunu’nun 75/2 maddesi gereğince, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için federasyon üyesi olan Border Collie Irk Derneği, Deutsch Drahthaar Derneği ve English Setter Irk Derneği’ni görevlendirilmiştir.

 

Mahkemenin bu kararına uygun olarak, Ayrıca 14. Sulh hukuk mahkemesinin görüşü alınarak, Asliye hukuk mahkemelerinde görülen davaların güncel durumları ve federasyon genel kurulları çerçevesinde il dernekler müdürlüğüne bildirilen üyelerin güncel üye listesi dikkate alınarak aşağıdaki belirtilen yer ve tarih de ve belirtilen gündemde olağan üstü genel kurulun pandemi ve tedbirler kapsamında yapılmasına, bunun son güncel üye listesindeki tüm derneklere çağrı olarak gönderilmesine karar verilmiştir.

Hazirun listesinin hazırlanabilmesi için en geç 11.3.2021 tarihine kadar derneğinizin genel kurulda seçilmiş güncel delege listesini setterirkdernegi@gmail.com gönderilmesini önemle rica ederiz.

TARİH:Birinci toplantının 18.3.2021 saat:10.00 da, Çoğunluk sağlanamazsa aynı yer, aynı gündem ve saatte ikinci toplantının 2.4.2021 tarihinde çoğunluk aranmadan yapılmasına

YER: Dog school, köpek eğitim merkezi, Koçullu Mah. Doğru Sok. No:18 Ömerli Çekmeköy/İstanbul

GÜNDEM;

-Açılış konuşması

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Divan başkanı, Divan başkanı yardımcısı ve sekreteri seçimi,

-Denetim raporunun okunması

-Mali raporun okunması ve sunulması

-Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılan derneklerin durumunun konuşulup karara bağlanması

-Yeni yönetim kurulu disiplin kurulu ve denetim kurulu onur kurulu asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi için seçimin yapılması,

-Dilek ve öneriler kapanış

Levent ÇÖMLEKÇİ

English Setter Irk Derneği BŞK.