GENEL KURUL DUYURUSU

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu KIF Yönetim Kurulu 02.03.2021 tarihli ve 6 numaralı kararına göre, Seçimli Olağan ve Mali Genel Kurulu kararı almıştır.   Birinci toplantı 20.03.2021 tarihinde saat:10.00 da, aşağıdaki yer ve gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa aynı yer, aynı gündem ve saatte ikinci toplantının 27.03.2021 tarihinde çoğunluk aranmadan yapılmasına karar verilmiştir. 

YER: Dog school, Köpek Eğitim Merkezi, Koçullu Mah. Doğru Sok. No:18 Ömerli Çekmeköy/İstanbul

NOT: Üye Derneklerin Federasyon Tüzüğü uyarınca 13 Mart 2021 tarihine kadar kendilerini temsil edecek delegeleri içeren Genel Kurul Tutanaklarını info@kif.org.tr adresine göndermeleri zorunludur.

GÜNDEM;

-Açılış konuşması

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

-Divan başkanı, Divan başkanı yardımcısı ve sekreteri seçimi,

-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

-Denetim raporun okunması ve ibrası 

-Yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu, onur kurulu asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi için seçimin yapılması,

-Dilek ve öneriler kapanış

KIF Yönetim Kurulu