Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı İlanı

Yönetim kurulumuzun 23.06.2021 tarihli ve 31 numaralı kararı uyarınca Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  11 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00‘da aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır. Bu tarihte mevzuat gereği aranan yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 29 Temmuz 2021 aynı saat ve adreste çoğunluk gözetilmeden yapılacaktır.

Yer: Last Palace Düğün Salonu, Kocatepe Mah. 36. Sokak  No:12-14 C Bayrampaşa, İstanbul.

Hazirun listesinin hazırlanması için en geç 4 Temmuz 2021 tarihine kadar, derneğinizin genel kurulunda seçilmiş güncel delege listesini resmi son genel kurul tutanağı ile ofis@kif.org.tr  adresine yollamanızı önemle rica ederiz.

Toplantı Gündemi
-    Açılış Konuşması
-    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
-    Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı ve Divan Sekreterinin Seçimi
-    Faaliyet ve mali raporun okunması  ve ibrası
-    Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Onur Kurulunun asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi için secim yapılması.
-    Dilek ve Öneriler, Kapanış