SAYIN ÜYE DERNEKLERİN DİKKATİNE,

 

Denetim Kurulu Başkanı Göktan Eker tarafından tek taraflı olarak hazırlanıp, usul ve yasaya aykırı şekilde üye derneklere gönderilen e-posta ve içeriği hakkında açıklama yapmak gereği duyulmuştur.

Öncelikle, Denetim Kurulu Başkanı tarafından Federasyon Yönetim Kurulu'na, aniden resmi tatil olan 01.05.2019 tarihinde e-posta gönderilerek, denetleme faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla ertesi gün ofise gelineceği bildirilmiş, Yönetim Kurulu tarafından da bu talep anlayışla karşılanmakla birlikte 02.05.2019 tarihinde istenen evrakları temin edebilecek Dernek yetkilisinin izinli bulunduğu, ancak 03.05.2019 günü geldikleri takdirde istedikleri gibi denetleme faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri iletilmiştir.

Buna karşılık, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bu bildirime rağmen, anlaşılamayan şekilde Denetim Kurulu Başkanı tarafından 02.05.2019 tarihinden denetleme faaliyetini yapmak için Federasyon binasına gelinmiştir.

Sonrasında ise Denetim Kurulu üyeleri kötü niyetli ve usulsüz olarak, diğer Denetim Kurulu Üyesi S.Berk Recepoğlu’ndan da sizlerin bildiği üzere, ofiste bir tutanak/evrak düzenlenmemiş aksine; ofise beraberlerinde hazır, önceden doldurulmuş bir tutanak getirdikleri ve denetleme faaliyeti sırasında mevzuat gereği uymaları gereken esaslara aykırı olarak tutanak düzenledikleri öğrenilmiştir.

Nitekim Başkan ve diğer üye, yanlarında hazır getirdikleri tutanağa ve içerisindeki yalan, tek taraflı ve hatalı içeriğe şerh düşmek isteyen Denetim Kurulu üyesi S.Berk Recepoğlu’nun şerh düşmesine de izin vermemişler ve daha da vahimi sanki bir şerh yokmuş gibi yalan beyanlarla denetim kurulu üyesinin imzadan imtina ettiğini kayıt altına alıp gerçeklikten uzak ve açık yalan beyan içeren bir tutanak imza altına alarak ofisten ayrılmışlardır.

Tüm bunlara ilaveten, vahim ve anlaşılamaz şekilde, Denetim Kurulu Başkanı tarafından, hukuk kuralları hiçe sayılmış ve TMK 86. Maddede uyulması gereken esaslara uymayarak ve bu maddeyi açık bir şekilde yok sayarak denetleme raporunu Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunmadan doğrudan üyelere e-posta göndererek yasada belirtilen yükümlülüklerini de çiğnemişlerdir.

Bu noktada, hiç şüphesiz ki, evrakların denetime sunulmadığı, diğer üyenin imzadan imtina ettiği yalanları ve e-postayla gönderilen yazının içerisinde yer alan diğer gerçeklikten uzak bilgilerle dolu sözde rapor ile Federasyonun itibarı zedelenmeye çalışılmıştır.

Üstüne üstlük, söz konusu kişilerin Kanun hükümlerini hiçe sayarak, sunulacaksa dahi Genel Kurul ortamında üyelere sunulması gereken usulsüz raporu genel kurul öncesi yanlı ifadelerle e-posta ortamı ile üyelerle paylaşmaları ise bu hukuksuzluğun ne kadar ileri gittiğinin de tabiri caizse ispatı olmuştur.

Hukuk tanımaz ve mevzuat ile Federasyon tüzüğünün kendisine yüklediği görevleri yerine getiremeyen kişiler hakkında Federasyon adına maddi ve manevi zararlarımızın tazmini ile yasal yollara başvuru haklarımızın kullanılacağını siz değerli üyelerimize bildirmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, her işlemimizde olduğu gibi Federasyonumuzun tüm faaliyetlerinin tüzük ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve Yeminli Mavi Müşavir tarafından dahi incelenen Federasyona ait tüm evrak ve belgelerin de şeffaf, incelenebilir ve hesap verilebilir olduğu konusunda siz değerli üyelerimizi işbu e-posta ile tekrar bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

 

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

KIF Yönetim Kurulu