FCI'ın ilgili komisyon ve organları tarafından alınan kararlara göre henüz FCI tarafından tanınmayan bir ırkın tanınması için gereken süreç biraz daha kolaylaştırıldı. Geçmişte en az iki (2) erkek ve altı dişiden oluşan sekiz (8) aile grubunun aralarında akrabalık ilişkisi olmaksızın eşlenmeleri ve beş (5) yıllık bir süreçten sonra gerekli testlerin yapılmasını takiben ilgili FCI komisyon ve organlarının kararına göre bir ırkın "ırk" olarak tescili mümkündü. Yeni alınan karara göre, özellikle doğal ırkların yani, tarihsel açıdan bakıldığında çok uzun zamandan beri var olan ve çeşitli işlerde kullanılan ırklar için bir kolaylık getirildi. İlgili ülkeler isterlerse 8 aile grubunu kapsayan uygulamayı isterlerse de yeni önerilen ve en az 50 adet köpeğin tüm geçmişinin (3 kuşak dolu geçmişinin) varlığını kanıtlayan şecere bilgisi ve köpeklerle FCI ilgili komisyon ve organlarına başvuru yapabilecek. Bu durum süreyi daha da kısaltacak ve ırkın FCI tanınırlığı daha da çabuk olacak.

 

Ülkemizi ilgilendiren konu ise bizim henüz FCI tarafından tanınmayan Akbaş, Zerdeva, Tazı, Kopoy, Aksaray Malaklısı gibi ırklarımız. Bizler ve üreticiler bu konuya gereken ağırlığı verir ve şecereli üretim yaparak istenilen sayıya ve niteliğe ne kadar çabuk ulaşırsak bu MİLLİ ırklarımızın uluslararası tanınırlığı o kadar çabuk olacak.  

 

Tüm ilgilileri göreve davet ediyor, şecereli YERLİ IRK üretimi yaparak bu ırklarımızın hak ettikleri yere bir an önce gelmesini hedefliyor, köpek sahiplerinin bu konuya önem vermesini rica ediyoruz.

 

KIF Yönetim Kurulu